De uitvaart
  voorzorg   organisatie   kosten van de begrafenis

Heeft u al eens nagedacht over uw uitvaart ? Begrafenis of crematie?
Religieuze plechtigheid? Bloemen?
Maak duidelijke afspraken voor de uitvaart die u verdient, afgestemd op uw laatste wensen.
 • V.B.C. informeert en begeleidt
  De meeste mensen vermijden aan hun uitvaart te denken tot ze geconfronteerd worden met een overlijden van een dierbare. Indien uw wacht tot dit pijnlijk en emotioneel moment is het soms zeer moeilijk de juiste beslissingen te treffen.

 • Volgens uw eigen keuze en wensen
  Een belangrijk aspect is uw laatste wensen omzetten in de praktijk. Bij de uitvaartbespreking kan u zowel materiële afspraken (keuze kist, lijkwagen,…) alsook persoonlijke wensen bepalen. (begrafenis, crematie, burgerlijke of religieuze plechtigheid, overlijdensbericht, bestemming laatste rustplaats, aandenkenkaartje, muziekkeuze, teksten, foto’s, …)

 • Alles volgens uw persoonlijke wensen
  Kledij van de overledene
  Verzorging van de overledene
  Funerarium / Opbaring
  Kisting
  Begrafenis / Crematie
  Religieuze plechtigheid
  Kist / Urne
  Lijkwagen
  Overlijdensberichten / Krant
  Aandenkenkaartjes
  Teksten / Foto
  Grafmonument
  Bloemen
  Enz...

 • V.B.C. waakt over uw laatste wensen
  Op gepaste tijdstip zal zij deze laten kennen en respecteren

  Hieronder kan u de mogelijkheden voor uw "voorzorg-uitvaart" terug vinden

  De formule "voorzorg uitvaart-spaarrekening"
  V.B.C. zal u gratis en zonder verplichting een offerte maken om alle persoonlijke wensen te noteren en de kostprijs van de uitvaart te bepalen.
  Een voorzorg uitvaart-spaarrekening  zal op uw naam geopend worden. Aan de rekening is een clausule verbonden, die stelt dat het tegoed uitsluitend bedoeld is tot voldoening van de begrafeniskosten. De gekapitaliseerde intresten blijven op uw naam. 
  U stort op deze rekening volgens uw eigen ritme geleidelijk aan het vooropgestelde bedrag.
  De bankinstelling zal na overlijden bij voorlegging van de factuur + een overlijdensakte overgaan tot uitbetaling aan de begrafenisondernemer.

  Argumenten die voor deze formule pleiten:
  1. De stijging van de uitvaartkosten wordt gecompenseerd door de intrest die de rekening oplevert.
  2. Het gespaarde bedrag kan eventueel onmiddellijk worden opgenomen.
  3. Er is geen sprake van toelatingsvoorwaarden noch medisch verslag.
  4. Vrije keuze van de begunstigden.
  5. Het kapitaal dat werd aangelegd om de uitvaart te betalen, wordt niet door de bank geblokkeerd in afwachting van de verdeling van de erfenis door de notaris.
  6. De periodiciteit van de stortingen houdt rekening met de financiële mogelijkheden van de spaarder.
  7. De intrest die het kapitaal oplevert, wordt bij de successie toegevoegd.
  8. Het overblijvende saldo valt in de nalatenschap
  9. Het is steeds mogelijk om uw vastgelegde wensen aan te passen
  10. U kan deze rekening ook ten allen tijden opzeggen
  11. De keuze van de begrafenisondernemer wordt gerespecteerd.
  12. Bijstand 24u/24 en 7d/7.

  De formule "Uitvaartverzekering"
  Er bestaan 2 soorten uitvaartverzekeringen:
  - kapitaalsverzekering
  - dienstenverzekering

  Kapitaalsverzekering
  Deze bestaat uit een maandelijkse betaling voor een beperkte periode en houdt rekening met het verzekerde bedrag en de leeftijd op het moment van ondertekening.
  Een aangewezen begunstigde zal over het kapitaal beschikken.
   
  Dienstenverzekering
  Verzekering die geen geld uitkeert maar waar diensten en organisatie worden uitgevoerd.
  Men betaalt dit contract voor onbepaalde tijd (levenslang).

V.B.C. stelt u en uw nabestaanden gerust
Meer inlichtingen: aarzel niet ons te contacteren voor bijkomende inlichtingen.
V.B.C.  02 / 502.14.24