Onze diensten

V.B.C. biedt een volledig beheer en discreet laatste afscheid aan.

 • Begrafenis
 • Crematie
 • Repatriëringen van en naar het buitenland
 • Administratieve regelingen - Documenten en aanvragen
 • Plechtigheden en begeleiders naargelang traditie en religieuze overtuiging
 • Begeleiding van de familie en nabestaanden
 • Overbrenging/transport overledene
 • Opbaring in een funerarium/mortuarium/thuis
 • Lichaamsverzorging - Balseming / Thanatopraxie
 • Asverstrooiing op zee
 • Bijzetting in columbarium - Begraven
 • Bewaring van de asresten – Relikwie
 • Rouwdrukwerk – Rouwkaarten - Gedachtenisprentjes met/zonder foto
 • Rouwberichten in de kranten
 • Bloemen – Natuurlijke en zijde
 • Bespreking aangaande de koffietafel 
 • Organisatie van vervoer - Bus - Ceremoniewagens voor de nabestaanden;
 • Ontgravingen en overbrengen van het stoffelijk overschot naar een andere begraafplaats of crematorium
 • Grafmonumenten – Zerken – Urnegedenkstenen
 • Reservering concessies
 • Administratief: opstellen van een laatste wilsbeschikking
 • Administratief: bespreking voorafregeling uitvaart/uitvaartverzekering
 • Uitvaartwinkel: expo sarcofagen – kisten – urnen – sierraden – allerlei funeraire materialen en toebehoren


Dienst NA de uitvaart staat een consultant-medewerker alsook onze GIDS "Na de uitvaart" ter uwer beschikking om u wegwijs te maken bij het vervullen van de formaliteiten aangaande pensioenregeling, aangifte successie, opzeg nutsbedrijven, verzekeringen,…