Privacy

Privacybeleid
De persoonsgegevens die u aan de Vereniging voor Begrafenissen en Crematies v.z.w., Van Arteveldestraat 140/16 te 1000 Brussel verstrekt via het invullen van de contactpagina of registratieformulier worden opgenomen in de database van de Vereniging voor Begrafenissen en Crematies v.z.w., Van Arteveldestraat 140/16 te 1000 Brussel met het doel u in de toekomst vrijblijvend te berichten. Deze gegevens worden niet verkocht of verstrekt aan derden.

Elke persoon die zijn identiteit bewijst heeft het recht op inzage in zijn persoonlijke gegevens en op de verbetering ervan. Dit gebeurt door een gedagtekend en ondertekend verzoek aan het adres van de Vereniging voor Begrafenissen en Crematies v.z.w., Van Arteveldestraat 140/16 te 1000 Brussel of per fax op het nummer 02/268.71.73.